خانه / بایگانی برچسب: برنامه حضور پزشکان در بیمارستان میلاد تهران

بایگانی برچسب: برنامه حضور پزشکان در بیمارستان میلاد تهران

ليست كامل برنامه پزشكان گوش و حلق و بيني در بيمارستان ميلاد

ليست كامل برنامه پزشكان گوش و حلق و بيني در بيمارستان ميلاد تهران   ایام هفته گوش و حلق و بيني- طبقه۶ كلينيك درد-طبقه۶ شنبه دكتر دلاور (۱۲-۹) دكتر كيواني (۱۱-۸) دكتر جزايري (۱۶-۱۴) دكترذوالفقاري (۱۶-۱۴) دكتر قرائي (۱۲-۱۰) دكتر اجاقي (۱۰-۸) یک شنبه دكتر شارقي (۱۲-۱۰) دكتر توكلي (۱۴-۱۰) …

ادامه نوشته »

برنامه پزشكان اطفال بيمارستان ميلاد تهران

  ایام هفته اطفال-طبقه۷ فوق تخصصي اطفال-طبقه۷ شنبه دكتر فرپور(۱۲-۸) دكتر شاكري(۱۲-۹ ) دكترشاداب(۱۱:۳۰-۸:۳۰ ) دكترمصباح(۱۷-۱۴) دكتر سلگي (قلب ۱۱-۹) دكتر مظاهري(كليه ۱۳ -۱۱) دكتر ميربلوك(غدد۱۷-۱۴) دكتر احساني پور (عفوني۱۶-۱۴) یک شنبه دكتر قدملي (۱۲-۸) دكتر شاكري(۱۲-۹) دكترتقوي نژاد(۱۲-۱۱) دكترمحمد صالحي(۱۷-۱۴) دكتر عرفاني(خون ۱۱:۳۰-۸:۳۰) دكتر انوري(اعصاب اطفال ۱۳-۹) دكترآشنايي(قلب۱۲:۳۰-۱۱) دكتر …

ادامه نوشته »