خانه / بایگانی برچسب: بيمارستان تامين اجتماعي آتيه تهران

بایگانی برچسب: بيمارستان تامين اجتماعي آتيه تهران

بخش مهتاب بيمارستان آتيه تهران

مجموعه: اطلاعات متفرقه معرفي بخش بستري مهتاب بيمارستان آتيه بخش مهتاب بيمارستان آتيه تهران بخش مهتاب بيمارستان اتيه بخش مهتاب واقع در طبقه دوم بیمارستان و بخش شيمي درماني می باشد كه بيماران تحت كموتراپي و انکولوژی در اين بخش بستری و تحت مراقبت قرار می گيرند. مداوا در اين بخش …

ادامه نوشته »

معرفي بخش صبا بيمارستان آتيه تهران

مجموعه: اطلاعات متفرقه معرفي بخش صباي بيمارستان اتيه معرفي بخش صبا بيمارستان آتيه تهران بخش صبا بيمارستان اتيه بخش صبا، بخش داخلی و جراحی می باشد. در این بخش بیمارانی که لازم است تحت انواع جراحی قرار بگيرند و بيماران با مشكلات خاص، بستری و تحت مراقبت و درمان مي باشند. …

ادامه نوشته »