خانه / بایگانی برچسب: بيمارستان ميلاد تهران

بایگانی برچسب: بيمارستان ميلاد تهران

برنامه پزشكان ريه بيمارستان ميلاد تهران

ایام هفته روماتولوژي – طبقه ۵ ريه – طبقه ۵ شنبه دكتر اعتضاد (۱۲-۹) دكترمحمدي(۱۲-۸) دكترمسلمي زاده(۱۷-۱۴:۳۰) دكتررحيمي فرد(۱۳-۱۰) یک شنبه دكتر اعتضاد (۱۲-۹) دكتررحيمي فرد(۱۳-۱۰) دكتر توكلي زاده(۱۳-۱۰) دكتر حبيبي(۱۶-۱۴) دكترمشتاقي(۱۶:۳۰-۱۴:۳۰) دو شنبه دكتر جليل زاده ازهري(۱۳-۱۱) دكترمحمدي(۱۰-۸) دكترمعزي (۱۲-۱۰) دكتر شعباني (۱۲-۱۰) دكترذاكر(۱۶-۱۴) سه شنبه ندارد دكتر توكلي …

ادامه نوشته »

برنامه پزشکان داخلی و جراحی مغز و اعصاب بیمارستان میلاد

ليست كامل برنامه پزشکان داخلی و جراحی مغز و اعصاب بیمارستان میلاد   ایام هفته داخلي مغز و اعصاب-طبقه۶ جراحي مغز و اعصاب-طبقه۶ شنبه دكتر موسوي (۱۱-۹) دكتر آرامي(۱۶-۱۴) دكتر كروندي (۱۲-۹) ( اعصاب و روان) دكتر محمدزاده ( اعصاب و روان) (۱۴:۳۰-۱۲:۳۰) دكترعرب خردمند (۱۲-۱۰) دكتر روشن(۱۰:۳۰-۸:۳۰) دكتر نبيوني …

ادامه نوشته »