خانه / بایگانی برچسب: دفترچه تلفن بيمارستان لبافي نژاد

بایگانی برچسب: دفترچه تلفن بيمارستان لبافي نژاد

شماره تلفن نوبت دهی بیمارستان لبافی نژاد تهران

مجموعه: اطلاعات متفرقه شماره تماس نوبت دهی بیمارستان لبافی نژاد تلفن نوبتدهی بیمارستان لبافی نژاد تهران تلفن بیمارستان لبافی نژاد تهران روابط عمومی ……………………………………… ٢٣٦٠٢١٢٩ اداری ………………………………………………. ٢٢٥٨٨٦٨٧ حسابداری …………………………………………. ٢٢٥٦٢١٣٩ پذیرش …………………………………………….. ٢٢٥٤٩٠٣٧ نوبت¬دهی ……………………………………………. ٢٣٦٠٦ تلفنخانه ……………………………………………….. ٢٣٦٠١ اطلاعات بیمارستان لبافی نژاد تهران بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد بدنبال بازگشائی …

ادامه نوشته »