خانه / بایگانی برچسب: علت سرطان خون

بایگانی برچسب: علت سرطان خون

برنامه پزشکان خون و سرطان شناسی بیمارستان میلاد

ليست كامل برنامه پزشکان خون و سرطان شناسی بیمارستان میلاد ایام هفته خون و سرطان بالغين-طبقه۵ راديوتراپي -طبقه۵ شنبه دكترفخرزادگان(۱۱-۸:۳۰) دكتر مشهديان (۱۶-۱۴) دكتر يحيي زاده(۱۱:۳۰-۱۰:۳۰) یک شنبه دكترفخرزادگان(۱۱-۸:۳۰) دكتر سليمان زاده(۱۲-۱۰) دكتر رضواني (۱۸-۱۶) ندارد دو شنبه دكتر وفايي زاده (۱۶-۱۴) دكتر يحيي زاده(۱۱:۳۰-۱۰:۳۰) سه شنبه دكترفخرزادگان(۱۱-۸:۳۰) دكتر مشهديان …

ادامه نوشته »