خانه / بایگانی برچسب: عواملي كه سبب خون ريزي غير طبيعي در اين گروه سني يعني 19 – 45 سالگي مي شود

بایگانی برچسب: عواملي كه سبب خون ريزي غير طبيعي در اين گروه سني يعني 19 – 45 سالگي مي شود

علل خون ريزي غير طبيعي در نوجواني

مجموعه: بهداشت زنان خونريزي رحم در دوران نوجواني علل خون ريزي غير طبيعي در نوجواني در طي ۲ سال اول بعد از شروع خون ريزي قاعدگي اكثر دوره ها بدون تخمك گذاري است كه در محدوده ۲۱ – ۲۴ روزه رخ مي دهد. انتقال از سيكل هاي فاقد تخمك گذاري به سيكل هاي …

ادامه نوشته »