خانه / بایگانی برچسب: ليست شماره تماس بخش هاي بيمارستان آسياي تهران

بایگانی برچسب: ليست شماره تماس بخش هاي بيمارستان آسياي تهران

بخش های اصلی بیمارستان آسیا

معرفي بخش هاي اصلي بيمارستان آسيا تهران ارتقاء کيفی سرانه درمان بر اساس افزايش درصد بهبودی بيماران و متعاقب آن کسب رضايتمندی بيماران، مسئوليت خطيری است که تک تک اعضای بيمارستان آسيا بر دوش خود احساس می کنند.با توجه به بافت جغرافيايی ،اقتصادی و اجتماعي منطقه ای که بيمارستان آسيا …

ادامه نوشته »