خانه / بایگانی برچسب: ليست كامل برنامه پزشكان غدد بيمارستان ميلاد تهران

بایگانی برچسب: ليست كامل برنامه پزشكان غدد بيمارستان ميلاد تهران

برنامه پزشكان غدد بيمارستان ميلاد تهران

ليست كامل برنامه پزشكان غدد بيمارستان ميلاد تهران ایام هفته پوست و مو – طبقه ۵ غدد –طبقه ۵ شنبه دكتر بخشي (۱۱:۳۰-۷:۳۰) دكتر مينو (۱۵:۳۰-۱۳:۳۰) دكتر كلانتري (۱۴-۱۲) دكتر فتاحي (۱۲-۱۰) دكترفتاحي(۱۴:۳۰-۱۲ ) یک شنبه دكترخسروجردي(۱۰:۳۰-۹) دكترشهامي (۱۱-۹:۳۰) دكتر نظري (۱۲:۳۰-۱۰:۳۰) دكتر دليري (۱۶-۱۴:۳۰) دكتر مصطفايي(۱۵-۱۳) دكتر دهناد(۱۲-۸ ) …

ادامه نوشته »