خانه / بایگانی برچسب: پزشکان بیمارستان امام خمینی تهران

بایگانی برچسب: پزشکان بیمارستان امام خمینی تهران

درباره بیمارستان تامین اجتماعی امام خمینی تهران

مجموعه: اطلاعات متفرقه درباره بیمارستان امام خمینی تهران (ره۹ درباره بیمارستان تامین اجتماعی امام خمینی تهران درباره درباره بیمارستان امام خمینی تهران بیمارستان امام خمینی تهران معروف به بیمارستان هزار تخت خوابی، یک بیمارستان آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران است. این بیمارستان از قدیمی‌ترین بیمارستانهای ایران به سبک امروزی است و از …

ادامه نوشته »

بیمارستان امام خمینی تهران (ره)

مجموعه: اطلاعات متفرقه سایت بیمارستان امام خمینی تهران سایت بیمارستان امام خمینی| بیمارستان امام خمینی تهران (ره) بیمارستان امام خمینی تهران بیمارستان امام خمینی تهران معروف به بیمارستان هزار تخت خوابی، یک بیمارستان آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران است. این بیمارستان از قدیمی‌ترین بیمارستانهای ایران به سبک امروزی است و از لحاظ …

ادامه نوشته »